انواع زغال

 • ذغال برشي يك كيلويي آرنيكا

  اين محصول جهت فروش فروشگاهي است كه در هر كارتن مادر ١٢بسته يك كيلويي كه مجموع وزن كارتن ١٢ كيلوگرم ميباشد

  توضيح تحويل محصولات:

  ١- سفارش بعد از انجام تراكنش مالي ٢٤ تا ٧٢ ساعت (يك تا سه روز كاري )تحويل مشتري خواهد شد

  ٢- كرايه سفارش تا باربري تهران بعهده مجموعه آرنيكا بوده و إز باربري تا مقصد بعهده مشتري ميباشد.

  ٣- سفارش خريد دقيقا به آدرسي كه در هنگام ثبت نام داده شده ارسال ميشود.

  162,000 تومان
 • زغال برشی 6 کیلویی آرنیکا

  توضيح تحويل محصولات:

  ١- سفارش بعد از انجام تراكنش مالي ٢٤ تا ٧٢ ساعت (يك تا سه روز كاري )تحويل مشتري خواهد شد

  ٢- كرايه سفارش تا باربري تهران بعهده مجموعه آرنيكا بوده و إز باربري تا مقصد بعهده مشتري ميباشد.

  ٣- سفارش خريد دقيقا به آدرسي كه در هنگام ثبت نام داده شده ارسال ميشود.

  65,000 تومان
 • زغال شمش 9 کیلویی آرنیکا

  توضيح تحويل محصولات:

  ١- سفارش بعد از انجام تراكنش مالي ٢٤ تا ٧٢ ساعت (يك تا سه روز كاري )تحويل مشتري خواهد شد

  ٢- كرايه سفارش تا باربري تهران بعهده مجموعه آرنيكا بوده و إز باربري تا مقصد بعهده مشتري ميباشد.

  ٣- سفارش خريد دقيقا به آدرسي كه در هنگام ثبت نام داده شده ارسال ميشود.

  75,000 تومان